642.79.49.15
gallery/logolocucionespublicidad

locucionesypublicidad@gmail.com

CASTELLÀ

VALENCIÀ

locucionespublicidad.com

locucionespublicidad.es

Nom i cognoms  
E-mail  
Duració/Format àudio  
Tipus de producció/Àmbit de difusió  
Referències de les veus  
Data d'entrega  
Idioma locució  
Locució en sincronia amb imatge  
Altres observacions  

Formulari pressupost